Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV posiedzenie Zgromadzenia Związku

Zawiadomienie

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu
"Pogranicze”, zwołuję na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) na godz. 12:00,
XV posiedzenie Zgromadzenia Związku, które odbędzie się w siedzibie Związku przy ulicy
Ks. Hugona Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie XV posiedzenia Zgromadzenia Związku.
2) Stwierdzenie prawomocności obrad.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków
Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu
"POGRANICZE" z siedzibą w Głubczycach.
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu
„POGRANICZE” na 2024 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego
Związku Transportu „POGRANICZE” na lata 2024-2027.
8) Sprawy różne.
9) Zamknięcie obrad posiedzenia.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku
Dorota Przysiężna-Bator