Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 463Luty: 583Marzec: 763Kwiecień: 451Maj: 486Czerwiec: 72
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 64Luty: 112Marzec: 241Kwiecień: 498Maj: 480Czerwiec: 800
Lipiec: 1972Sierpień: 972Wrzesień: 633Październik: 1081Listopad: 1376Grudzień: 760
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1896
 2. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 471
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 392
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 342
 5. Organy Związku
  Wyświetleń: 335
 6. Statut związku
  Wyświetleń: 324
 7. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 324
 8. Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia
  Wyświetleń: 279
 9. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 277
 10. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 275
 11. Sprawozdania
  Wyświetleń: 253
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 216
 13. RODO
  Wyświetleń: 215
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 195
 15. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 189
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 186
 17. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 182
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 178
 19. 14/2021 powołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 140
 20. 1/I/2021 W sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 139
 21. 7/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 137
 22. 11/I/2021 W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo - Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 136
 23. 12/I/2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 135
 24. 20/IV/2022 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 133
 25. 22/IV/2022 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 132
 26. 6/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 131
 27. 8/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 131
 28. 16/III/2022 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej P-G Z T P na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 129
 29. 5/I/2021 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 129
 30. 13/II/ 2021 W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 128
 31. 9/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 127
 32. 23/V/2022 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 124
 33. 10/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 123
 34. 19/IV/2022 W sprawie zmian budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok.
  Wyświetleń: 123
 35. 15/III/2022 W sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 122
 36. 21/IV/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 121
 37. 3/I/2021 wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 119
 38. 4/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 119
 39. 2/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu :"POGRANICZE"
  Wyświetleń: 118
 40. 31/VII/2022 w sprawie: odwołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 118
 41. 26/V/2022 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 117
 42. 25/V/2022 - w sprawie zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 116
 43. 24/V/2022 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku
  Wyświetleń: 112
 44. Uchwała w sprawie informacji o wykonaniu budżetu P-G Z T P
  Wyświetleń: 110
 45. 29/VII/2022 w sprawie: zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 108
 46. 17/III/2022 W sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu : "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 107
 47. 18/III/2022 W sprawie uchwalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej, regionalnej i międzymiastowej na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 107
 48. 30/VII/2022 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 105
 49. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 102
 50. 27/V/2022 - w sprawie ustanowienia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 98
 51. 28/VI/2022 w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 17/III/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE
  Wyświetleń: 91
 52. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze” z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 91
 53. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 89
 54. Uchwała 37_X_2022 _ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 80
 55. Protokół nr IX Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE
  Wyświetleń: 72
 56. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 72
 57. Uchwała 33.VIII.2022.WPF 19.08.2022
  Wyświetleń: 69
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 69
 59. Protokół z VIII Posiedzenia Zgromadzenia.
  Wyświetleń: 64
 60. Uchwała.34.VIII.2022.2022-08-19
  Wyświetleń: 64
 61. Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczyce ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 63
 62. zawiadomienie X posiedzenie Zgromadzenia Związku 16.09.2022
  Wyświetleń: 62
 63. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 32/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 60
 64. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 35/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym roku funkcjonowania Związku
  Wyświetleń: 58
 65. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 36/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.
  Wyświetleń: 55
 66. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego
  Wyświetleń: 34
 67. Zawiadomienie o zwołaniu XI Posiedzenia Zgromadzenia 19.12..2022
  Wyświetleń: 33
 68. Uchwała 41/XI/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE na 2023 rok
  Wyświetleń: 31
 69. Uchwała 43/XI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiatowo-Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z Powiatem Raciborskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 31
 70. Uchwała 42/XI/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 29
 71. Uchwały 2023
  Wyświetleń: 29
 72. Uchwała 38/XI/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 28
 73. Uchwała 39/XI/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 25
 74. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 grudnia 2022 r. NR 40/XI/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 23
 75. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 19
 76. Uchwała 44.XII.2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE na 2023 rok
  Wyświetleń: 19
 77. Uchwała 45.XII.2023 WPF 27.02.2023
  Wyświetleń: 19