Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4633440000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64112241498480800197297263310811376760
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1694
 2. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 374
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 314
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 300
 5. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 281
 6. Statut związku
  Wyświetleń: 276
 7. Organy Związku
  Wyświetleń: 272
 8. Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia
  Wyświetleń: 236
 9. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 234
 10. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 229
 11. Sprawozdania
  Wyświetleń: 199
 12. RODO
  Wyświetleń: 178
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 171
 14. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 166
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 162
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 155
 17. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 147
 18. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 144
 19. 12/I/2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 120
 20. 7/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 119
 21. 1/I/2021 W sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 118
 22. 14/2021 powołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 117
 23. 16/III/2022 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej P-G Z T P na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 115
 24. 22/IV/2022 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 115
 25. 6/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 115
 26. 11/I/2021 W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo - Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 114
 27. 20/IV/2022 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 114
 28. 5/I/2021 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 113
 29. 13/II/ 2021 W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 112
 30. 9/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 112
 31. 8/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 110
 32. 23/V/2022 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 108
 33. 15/III/2022 W sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 106
 34. 19/IV/2022 W sprawie zmian budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok.
  Wyświetleń: 106
 35. 21/IV/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 106
 36. 10/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 105
 37. 25/V/2022 - w sprawie zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 102
 38. 26/V/2022 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 102
 39. 2/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu :"POGRANICZE"
  Wyświetleń: 100
 40. 3/I/2021 wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 100
 41. 4/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 98
 42. 24/V/2022 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku
  Wyświetleń: 97
 43. 31/VII/2022 w sprawie: odwołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 96
 44. 17/III/2022 W sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu : "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 94
 45. Uchwała w sprawie informacji o wykonaniu budżetu P-G Z T P
  Wyświetleń: 94
 46. 29/VII/2022 w sprawie: zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 92
 47. 30/VII/2022 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 91
 48. 18/III/2022 W sprawie uchwalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej, regionalnej i międzymiastowej na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 90
 49. 27/V/2022 - w sprawie ustanowienia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 85
 50. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 80
 51. 28/VI/2022 w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 17/III/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE
  Wyświetleń: 74
 52. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze” z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 69
 53. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 67
 54. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 64
 55. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 57
 56. Uchwała 37_X_2022 _ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 54
 57. Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczyce ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 54
 58. Uchwała 33.VIII.2022.WPF 19.08.2022
  Wyświetleń: 52
 59. Protokół nr IX Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE
  Wyświetleń: 50
 60. zawiadomienie X posiedzenie Zgromadzenia Związku 16.09.2022
  Wyświetleń: 46
 61. Protokół z VIII Posiedzenia Zgromadzenia.
  Wyświetleń: 45
 62. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 32/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 45
 63. Uchwała.34.VIII.2022.2022-08-19
  Wyświetleń: 45
 64. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 35/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym roku funkcjonowania Związku
  Wyświetleń: 44
 65. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 36/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.
  Wyświetleń: 41
 66. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego
  Wyświetleń: 16
 67. Zawiadomienie o zwołaniu XI Posiedzenia Zgromadzenia 19.12..2022
  Wyświetleń: 16
 68. Uchwała 41/XI/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE na 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 69. Uchwała 43/XI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiatowo-Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z Powiatem Raciborskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 14
 70. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 grudnia 2022 r. NR 40/XI/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 13
 71. Uchwała 38/XI/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 12
 72. Uchwała 39/XI/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 12
 73. Uchwała 42/XI/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 12