Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64112241498480800197297263310818920
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1543
 2. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 303
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 254
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 239
 5. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 238
 6. Statut związku
  Wyświetleń: 224
 7. Zarząd Związku
  Wyświetleń: 198
 8. Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia
  Wyświetleń: 186
 9. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 186
 10. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 179
 11. Sprawozdania
  Wyświetleń: 153
 12. RODO
  Wyświetleń: 139
 13. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 129
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 128
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 125
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 116
 17. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 112
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 107
 19. 12/I/2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 101
 20. 14/2021 powołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 97
 21. 7/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 97
 22. 1/I/2021 W sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 95
 23. 6/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 94
 24. 16/III/2022 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej P-G Z T P na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 93
 25. 13/II/ 2021 W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 91
 26. 22/IV/2022 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 91
 27. 9/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 91
 28. 8/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 90
 29. 20/IV/2022 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 89
 30. 11/I/2021 W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo - Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 88
 31. 5/I/2021 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 88
 32. 10/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 86
 33. 19/IV/2022 W sprawie zmian budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok.
  Wyświetleń: 85
 34. 23/V/2022 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 85
 35. 15/III/2022 W sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 83
 36. 21/IV/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 83
 37. 3/I/2021 wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 79
 38. 26/V/2022 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 78
 39. 2/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu :"POGRANICZE"
  Wyświetleń: 77
 40. 25/V/2022 - w sprawie zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 77
 41. 31/VII/2022 w sprawie: odwołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 76
 42. 4/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 75
 43. Uchwała w sprawie informacji o wykonaniu budżetu P-G Z T P
  Wyświetleń: 75
 44. 17/III/2022 W sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu : "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 74
 45. 18/III/2022 W sprawie uchwalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej, regionalnej i międzymiastowej na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 72
 46. 24/V/2022 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku
  Wyświetleń: 72
 47. 29/VII/2022 w sprawie: zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 70
 48. 30/VII/2022 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 70
 49. 27/V/2022 - w sprawie ustanowienia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 68
 50. 28/VI/2022 w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 17/III/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE
  Wyświetleń: 60
 51. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 58
 52. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 51
 53. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze” z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 49
 54. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 47
 55. Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczyce ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 42
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 41
 57. Uchwała 33.VIII.2022.WPF 19.08.2022
  Wyświetleń: 32
 58. Uchwała 37_X_2022 _ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 31
 59. zawiadomienie X posiedzenie Zgromadzenia Związku 16.09.2022
  Wyświetleń: 29
 60. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 32/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 28
 61. Uchwała.34.VIII.2022.2022-08-19
  Wyświetleń: 27
 62. Protokół nr IX Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE
  Wyświetleń: 26
 63. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 35/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym roku funkcjonowania Związku
  Wyświetleń: 26
 64. Protokół z VIII Posiedzenia Zgromadzenia.
  Wyświetleń: 25
 65. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 36/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.
  Wyświetleń: 24