Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 463Luty: 583Marzec: 601Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 64Luty: 112Marzec: 241Kwiecień: 498Maj: 480Czerwiec: 800
Lipiec: 1972Sierpień: 972Wrzesień: 633Październik: 1081Listopad: 1376Grudzień: 760
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1749
 2. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 410
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 340
 4. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 321
 5. Organy Związku
  Wyświetleń: 303
 6. Statut związku
  Wyświetleń: 301
 7. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 300
 8. Protokoły z posiedzeń Zgromadzenia
  Wyświetleń: 260
 9. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 252
 10. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 251
 11. Sprawozdania
  Wyświetleń: 219
 12. RODO
  Wyświetleń: 194
 13. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 191
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 177
 15. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 175
 16. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 173
 17. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 161
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 161
 19. 7/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 131
 20. 1/I/2021 W sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 129
 21. 14/2021 powołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 129
 22. 12/I/2021 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 128
 23. 11/I/2021 W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo - Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 126
 24. 6/I/2021 wyboru Członka Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 124
 25. 22/IV/2022 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 123
 26. 20/IV/2022 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 122
 27. 8/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 122
 28. 16/III/2022 W sprawie wieloletniej prognozy finansowej P-G Z T P na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 120
 29. 5/I/2021 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 120
 30. 13/II/ 2021 W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE
  Wyświetleń: 118
 31. 9/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 118
 32. 23/V/2022 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 116
 33. 19/IV/2022 W sprawie zmian budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok.
  Wyświetleń: 114
 34. 10/I/2021 wyboru Członka Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 112
 35. 15/III/2022 W sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 111
 36. 3/I/2021 wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 110
 37. 2/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu :"POGRANICZE"
  Wyświetleń: 109
 38. 21/IV/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 109
 39. 4/I/2021 wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego o nazwie Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 109
 40. 31/VII/2022 w sprawie: odwołania Głównego Księgowego Związku
  Wyświetleń: 108
 41. 26/V/2022 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 107
 42. 25/V/2022 - w sprawie zmiany Statutu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 106
 43. 24/V/2022 - w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku
  Wyświetleń: 103
 44. Uchwała w sprawie informacji o wykonaniu budżetu P-G Z T P
  Wyświetleń: 100
 45. 17/III/2022 W sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu : "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 99
 46. 18/III/2022 W sprawie uchwalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej, regionalnej i międzymiastowej na terenie działania związku powiatowo - gminnego o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE"
  Wyświetleń: 99
 47. 29/VII/2022 w sprawie: zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 98
 48. 30/VII/2022 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 96
 49. 27/V/2022 - w sprawie ustanowienia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE” dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 91
 50. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 90
 51. 28/VI/2022 w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 17/III/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad polityki taryfowej oraz opłat za przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym i ulg na terenie działania związku powiatowo – gminnego o nazwie: Powiatowo – Gminny Związek Transportu „POGRANICZE
  Wyświetleń: 82
 52. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 77
 53. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Powiatowo – Gminny Związek Transportu „Pogranicze” z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 77
 54. Uchwała 37_X_2022 _ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 68
 55. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 68
 56. Protokół nr IX Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE
  Wyświetleń: 63
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 63
 58. Uchwała 33.VIII.2022.WPF 19.08.2022
  Wyświetleń: 59
 59. Zarząd Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczyce ogłasza  nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. planowania i pozyskiwania środków pozabudżetowych Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE”
  Wyświetleń: 59
 60. Protokół z VIII Posiedzenia Zgromadzenia.
  Wyświetleń: 54
 61. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 32/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 53
 62. Uchwała.34.VIII.2022.2022-08-19
  Wyświetleń: 53
 63. zawiadomienie X posiedzenie Zgromadzenia Związku 16.09.2022
  Wyświetleń: 52
 64. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 35/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w pierwszym roku funkcjonowania Związku
  Wyświetleń: 49
 65. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 sierpnia 2022 r. NR 36/VIII/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie wskazania przedstawiciela Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" do Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach.
  Wyświetleń: 48
 66. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego
  Wyświetleń: 23
 67. Uchwała 43/XI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Powiatowo-Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z Powiatem Raciborskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania publicznego transportu zbiorowego.
  Wyświetleń: 22
 68. Zawiadomienie o zwołaniu XI Posiedzenia Zgromadzenia 19.12..2022
  Wyświetleń: 22
 69. Uchwała 41/XI/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE na 2023 rok
  Wyświetleń: 21
 70. Uchwała 42/XI/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 18
 71. UCHWAŁA ZGROMADZENIA POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" z dnia 19 grudnia 2022 r. NR 40/XI/2022 Zgromadzenia Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z siedzibą w Głubczycach
  Wyświetleń: 18
 72. Uchwała 38/XI/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" na 2022 rok
  Wyświetleń: 17
 73. Uchwała 39/XI/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU "POGRANICZE" na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 16
 74. Uchwały 2023
  Wyświetleń: 7
 75. Uchwała 45.XII.2023 WPF 27.02.2023
  Wyświetleń: 6
 76. Uchwała 44.XII.2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu POGRANICZE na 2023 rok
  Wyświetleń: 5