Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczącego projektu
„PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE ZWIĄZKU POWIATOWO – GMINNEGO „POGRANICZE” z siedzibą w Głubczycach.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 4a, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371,2445) odbędą się konsultacje społeczne projektu  pod nazwą: „PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „POGRANICZE”.

Proces konsultacji społecznych będzie prowadzony przez 21 dni ,
tj. w dniach od 17.06.2022 do 08.07.2022

Konsultacje odbędą się poprzez zgłaszanie opinii w poniższych formach i miejscu:

 1. Elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg na adres:
  z dopiskiem „Plan transportowy Związku Pogranicze” -  w czasie trwania konsultacji;
 2. Papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym droga korespondencyjną na adres:
  ul. ks. Hugona Kołłątaja 5 , 48-100 Głubczyce (obowiązuje data wpływu), - w czasie trwania konsultacji.
 3. Osobiście w siedzibie biura Związku przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 5,  48-100 Głubczyce,
  w godzinach 7:30 do 15:30 - w czasie trwania konsultacji.

Zapraszamy mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania opinii w sprawie projektu Planu transportowego Związku Pogranicze.

Zgłoszone opinie złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe rozpatrzone będą przez Zarząd Związku.

 

W załączeniu:

 1. Projekt: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie związku powiatowo-gminnego „Pogranicze”.
 2. Wzór formularza do zgłoszenia.

DOCFormularz - konsultacje społeczne.doc (44,50KB)
PDFPlan zrównoważonego rozwoju.pdf (3,42MB)