Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie X posiedzenie Zgromadzenia Związku 16.09.2022

Zawiadomienie

 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "Pogranicze", zwołuję na dzień 16 września (piątek) na godz. 10:00 X posiedzenie Zgromadzenia Związku w trybie zdalnym z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie X Posiedzenia Zgromadzenia Związku.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 05.09.2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE".
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie obrad posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                    Zgromadzenia Związku

                                                                                                   Dorota Przysiężna-Bator