Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XI Posiedzenia Zgromadzenia 19.12..2022

Zawiadomienie

 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "Pogranicze”, zwołuję na dzień 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14:00,
XI posiedzenie Zgromadzenia Związku, które odbędzie się w siedzibie Związku przy ulicy Ks. Hugona Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XI posiedzenia Zgromadzenia Związku.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2022 r.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na lata 2022-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie: Powiatowo - Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z siedzibą w Głubczycach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na lata 2023-2026.

 10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu  Powiatowo – Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” za I półrocze 2022 r.
 11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli dotyczącej realizacji zadania dowozu uczniów do szkół i przedszkoli oraz zapewnienia opieki.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca

  Zgromadzenia Związku

    Dorota Przysiężna-Bator