Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "Pogranicze”, zwołuję na dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) na godz. 14:00,
XVI posiedzenie Zgromadzenia Związku, które odbędzie się w siedzibie Związku przy ulicy Ks. Hugona Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce, z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie XVI posiedzenia Zgromadzenia Związku.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE” na 2024 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej POWIATOWO-GMINNEGO ZWIĄZKU TRANSPORTU „POGRANICZE” na lata 2024-2027.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2024 roku.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca

  Zgromadzenia Związku

    Dorota Przysiężna-Bator