Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I posiedzenie Zgromadzenia Związku

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu "Pogranicze”, zwołuję na dzień 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) na godz. 14:00,
I posiedzenie Zgromadzenia Związku, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym
w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, (sala konferencyjna, trzecie piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie I posiedzenia Zgromadzenia Związku.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku.
 8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku.
 9. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu.
 10. Wybór Członka Zarządu Związku.
 11. Wybór Członka Zarządu Związku.
 12. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu finansowego Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 55/XV/2023 Zgromadzenia Powiatowo - Gminnego Związku Transportu POGRANICZE z siedzibą w Głubczycach z dnia 28 grudnia 2023 r., w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej członków Powiatowo-Gminnego Związku o nazwie Powiatowo-Gminny Związek Transportu "POGRANICZE" z siedziba w Głubczycach.
 16. Zapoznanie się z  wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" za rok 2023.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Transportu "POGRANICZE" za rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Powiatowo- Gminnego Związku Transportu „POGRANICZE".
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Senior

Adam Krupa